Máy chiết rót 1 vòi bán tự động

0VND

Máy chiết dung dịch 1 vòi bán tự động giúp chiết dung dịch dạng lỏng sệt ra chai nhựa hoặc chai thuỷ tinh.

May chiet rot 1 vòi bán tự động
Máy chiết rót 1 vòi bán tự động

0VND

Danh mục: Brand:
0867101277